ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site www.tsantilisfabrics.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site www.tsantilisfabrics.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site του www.tsantilisfabrics.gr.

Cookies:

Το site www.tsantilisfabrics.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά την αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων του site www.tsantilisfabrics.gr και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site www.tsantilisfabrics.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης του site www.tsantilisfabrics.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site www.tsantilisfabrics.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site www.tsantilisfabrics.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

IP Addresses:

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site www.tsantilisfabrics.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το site www.tsantilisfabrics.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το site www.tsantilisfabrics.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες ή χρήστες του site www.tsantilisfabrics.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site www.tsantilisfabrics.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες τους.

Το site www.tsantilisfabrics.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Σύμβαση χρήσης:

Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του site www.tsantilisfabrics.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site www.tsantilisfabrics.gr .

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site www.tsantilisfabrics.gr . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site www.tsantilisfabrics.gr. Ο επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site www.tsantilisfabrics.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Για την Ελλάδα οι φορείς επίλυσης διαφορών είναι ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Εκτός της παραπάνω οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 15η Φεβρουαρίου έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σύνδεσμος προς τον φορέα αυτόν είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr

Επιστροφές & Αλλαγές

Επιστροφές υφασμάτων δεν γίνονται δεκτές (πλην εξαιρέσεων).

Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα εκτός των υφασμάτων ο πελάτης δύναται να ζητήσει αλλαγή εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα επιστρέφεται με έξοδα του πελάτη και θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα νομικά και φορολογικά έγγραφα που αφορούν στην αγορά του καθώς επίσης και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Μόλις παραλάβουμε το προϊόν πίσω, θα περνάει από ποιοτικό έλεγχο και ο πελάτης θα ενημερώνεται με e-mail. Επισημαίνεται ότι η αξία του νέου προϊόντος θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη αυτής του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Επιστροφή ελλατωματικών προϊόντων

Υφάσματα ή άλλα προϊόντα με ελάττωμα δύναται να αλλαχθούν ή να επιστραφεί η αξία τους στον πελάτη. Τα υφάσματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους από τον πελάτη. Θα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη και θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα νομικά και φορολογικά έγγραφα που αφορούν στην αγορά τους. Μόλις παραληφθούν από εμάς και περάσουν από ποιοτικό έλεγχο θα ενημερώνεται ο πελάτης με e-mail. Σε περίπτωση αποζημίωσης η αξία αγοράς του κάθε προϊόντος θα επιστρέφεται εντός 14 ημερών. Σε περίπτωση αλλαγής, η αξία αγοράς του νέου προϊόντος θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη αυτής του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Προϊόντα

Έχουμε καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες των προϊόντων μας να απεικονίζουν όσο το δυνατόν πιο πιστά τα προϊόντα μας. Επισημαίνουμε όμως ότι ενδέχεται να υπάρχει μια διαφορά στα χρώματα  αναλόγως των ρυθμίσεων της οθόνης σας αλλά και λόγω άλλων παραγόντων. Ελάχιστη διαφορά χρωμάτων μπορεί να υπάρξει και μεταξύ διαφορετικών παραλαβών και ρολλών υφάσματος.

Το site www.tsantilisfabrics.gr καθώς και όλο το περιεχόμενο του (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα κ.α.) είναι ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας), προστατεύεται από του Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και η χρήσης του οποιασδήποτε φύσεως από οποιονδήποτε τρίτο θα θεωρείται ποινικό αδίκημα και θα διώκεται ποινικά. Φωτογραφίες με μοντέλα από πασαρέλα που μπορεί να εμφανίζονται είναι για λόγους υποστηρικτούς και ενδεικτικούς του προϊόντος δείχνοντας παρεμφερές σχέδιο ή/και χρώμα με το προϊόν. Σε καμία περίπτωση οι φωτογραφίες αυτές δεν απεικονίζουν το ίδιο το ύφασμα μας.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή των τιμών και της διαθεσιμότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στο site μας οποιαδήποτε στιγμή. Γίνεται προσπάθεια όλες οι λεπτομέρειες, περιγραφές, τιμές και διαθεσιμότητα των προϊόντων να είναι σωστά. Εάν ανακαλύψουμε κάποιο λάθος στην τιμή προϊόντος που έχετε αγοράσει, θα ενημερώνεστε άμεσα και θα έχετε την επιλογή νέας παραγγελίας με την σωστή τιμή ή την ακύρωση της παραγγελίας σας.  Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει κάποιο προϊόν το οποίο, ενώ έχει εξαντληθεί, εκ παραδρομής, φαίνεται ως διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη ενημερώνοντάς τον για την μη διαθεσιμότητα, ώστε να αντικαταστήσει το παραγγελθέν προϊόν με άλλο ή να προβεί σε επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί από τον πελάτη, σύμφωνα με τις βουλές του τελευταίου.